Luisteren
met lef en liefde

Tweedaagse training in zachte vaardigheden

Effectief luisteren:
de sleutel tot een productieve en bloeiende werkomgeving!

Luisteren is dé belangrijkste vaardigheid van leidinggevenden, docenten, beleidsmedewerkers, hulpverleners, ingenieurs, artsen en andere professionals (en trouwens eigenlijk ook van geliefden, vrienden en familie).

Hoeveel vergaderingen heb je niet waar iedereen omstebeurt zijn of haar stokpaardje herhaalt en aan het einde niks is besloten.

Hoeveel projecten mislukken er doordat de beelden van de opdrachtgever en de opdrachtnemer niet overeen kwamen?

Hoeveel collega’s zijn vertrokken omdat ze zich onvoldoende gehoord voelen? Welke prijs betalen we omdat we slecht, niet, of maar half luisteren?

Die prijs is te hoog. En dat terwijl er over luisteren zoveel te leren valt dat het leven de moeite waard maakt.  

Hoe je kunt luisteren naar wat er niet gezegd wordt. Hoe je de ander kunt aanmoedigen met een goed getimede stilte, een kernachtige parafrase, of precies de juiste vervolgvraag.

Wist je dat hoogopgeleide professionals gemiddeld 45% van hun werkdag
luisteren naar andere mensen?

bron: Oscar Trimboli

Luisteren maakt rijker

Je leert dat je door te luisteren, minstens zoveel als door te praten, nieuwe perspectieven bij jezelf en anderen kunt aanboren.

En dat levert veel op: betere relaties, sneller tot de kern komen, minder gedoe omdat je het toch niet helemaal goed had begrepen, een flinke dosis (werk)plezier, en een flinke boost aan je eigen vermogen om te leren en te groeien.

Luisteren met lef en liefde:
de basis op orde in twee dagen.
Wat gaan we doen?

  • Luisteren op 4 niveaus
  • Eerst begrijpen, dan begrepen worden
  • Gesprekken sturen met je vragen
  • Kernachtige parafrases
  • De kracht van stilte
  • De vraag achter de vraag
  • Supersnelle intervisie
  • Hardop denken

Een dynamische workshop met heel veel oefeningen en praktische toepassing tijdens, tussen en na de trainingsdagen, met nooit langer dan 7 minuten theorie (beloofd!).

QUOTES

Dalai Lama

Johan Cruijf

Simon Sinek

Deze organisaties heb ik mogen helpen ontwikkelen in dialoog:

Aanmelden voor de tweedaagse training
‘Luisteren met lef en liefde’

11 + 1 =